از آنجا که یونان از نظر هزینه های زندگی در مقایسه با سایر کشورهای شنگن مقرون به صرفه تر است، مهاجرت تحصیلی یونان یکی از روش های مطلوب مهاجرت به شنگن است. دانشگاه های یونان جایگاه مناسبی در رتبه بندی جهانی دارند. برای مثال بر مبنای رتبه بندی های مستند به آمار اخیر، دانشگاه فنی ملی آتن رتبه زیر 410 را به خود اختصاص داده است. از دانشگاه های برتر دیگر می توان دانشگاه ارسطوی تسلونیکی، دانشگاه ملی و کاپودیستریان آتن و دانشگاه کرت را نام برد. هزینه مهاجرت تحصیلی در یونان در مقطع کارشناسی حدود 1500€ (یورو) در سال برآورد می شود که در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی بسیار کمتر است.