مهاجرت به کشور کانادا در حال حاضر پر متقاضی ترین راه خروج از کشور به حساب می آید اما باید صادقانه بیان کرد که دستیابی به این هدف کار چندان ساده ای نیست. در حال حاضر تحصیل، کار و سرمایه گذاری در کشور کانادا رایج ترین راه های ورود به این کشور هستند. هزینه تحصیل در کشور کانادا بالاتر از هزینه های تحصیل در کشورهای اروپایی است و بورسیه های تحصیلی محدودی در این کشور وجود دارد. برای مهاجرت کاری به کشور کانادا نیز فرد باید در یک سیستم امتیاز بندی مدون قرار گیرد و بتواند ثابت کند که قابلیت های بیشتری از رقبای خود برای ورود به این کشور دارد.

مهاجرت به کانادا بهتره یا آمریکا

مهاجرت به کانادا بهتره یا آمریکا

در سال های اخیر مهاجرت به کشورها افزایش یافته است. در بحث مهاجرت به کانادا بهتره یا آمریکا باید بیان نمود زندگی در هریک از کشورهای فوق ...

ادامه مطلب