کره جنوبی به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد اقتصادی در آسیا، باعث شده است که مهاجرت سرمایه گذاری در کره جنوبی مطلوبیت بالایی برای صاحبان سرمایه داشته باشد. مهم ترین گام برای سرمایه گذاری در کشور کره جنوبی، ثبت شرکت است. سرمایه اولیه برای ثبت شرکت در کره جنوبی 265.000$ (دلار) است. تبعه خارجی که در کشور کره جنوبی ثبت شرکت می کند، حداقل باید دو نفر تبعه کره جنوبی را در شرکت خود استخدام کند. در ضمن فرد سرمایه گذار حداقل باید مدرک دانشگاهی داشته باشد. سرمایه گذاری در بخش دام، حمل و نقل دریایی، و تولید برق هسته ای از مهم ترین بسترهای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در کره جنوبی است.