درخواست مهاجرت به کشور ایسلند نسبت به سال های گذشته افزایش داشته و این موضوع گویای ایجاد یک فضای ایده آل کاری برای متقاضیان می باشد. این کشور به منظور تامین نیروی تحصیلکرده و متخصص هر ساله پذیرا متقاضیان خارجی زیادی از سراسر جهان می باشد. مبحث امنیت در کشور ایسلند موضوعی می باشد که توانسته به نوبه خود در رویه مهاجرت به این کشور تاثیر بسزایی داشته باشد. یکی از سهل ترین راه های مهاجرتی به این کشور از طریق ویزای تحصیلی است که امکان تحصیل به زبان انگلیسی را برای دانشجویان به ارمغان می آورد. افرادی که تمایل دارند تحت عنوان یک نیروی کار ماهر به این کشور بروند بایستی در میان رشته های مورد نیاز، پیشنهاد کاری اخذ کنند.