بیشتر افرادی که قصد مهاجرت سرمایه گذاری در اوکراین را دارند به اقامت دائم این کشور می اندبشند زیرا اقامت دائم و پاسپورت اوکراین اعتبار بسیاری برای دارندگان آن به ارمغان می آورد. اوکراین از جمله معدود کشورهایی است که بعد از جنگ جهانی دوم بواسطه جدایی از شوروی سابق پیشرفت فراوانی کرد و این باعث شد که در سال های اخیر مهاجرت و سرمایه گذاری های فراوانی در اوکراین صورت پذیرد. میزان مبلغ سرمایه گذاری در اوکراین متفاوت است و به نوع سرمایه گذاری متقاضی بستگی دارد. در حال حاضر نیز شرکت های فناوری اطلاعات در این کشور پول زیادی را جذب کرده اند.