مهاجرت سرمایه گذاری در روسیه از آن جایی که این کشور رتبه ششم از لحاظ اقتصادی را در سراسر جهان به دست آورده است برای سرمایه گذاران ایرانی بسیار اهمیت دارد. اما باید این مساله را در نظر داشت که در کنار اقتصاد قوی، سیاست این کشور متزلزل است و جهت گیری های نا به جا دارد به همین دلیل باید محتاطانه پیش رفت. مهاجرت سرمایه گذاری در روسیه از طریق خرید ملک هم امکان پذیر است که می توان با حداقل هزینه 15 میلیون RUB (روبل روسیه) را انجام داد. اشخاصی که علاقه مند به سرمایه گذاری تجاری در کشور روسیه هستند بهتر است برای کارآفرینی و روش های نوآورانه در این کشور اقدام کنند که حداقل با 10 میلیون RUB (روبل روسیه) این کار را انجام دهد. ویزای سرمایه گذاری بین 1 تا 5 سال اعتبار دارند.