مهاجرت سرمایه گذاری و ثبت شرکت در اسلواکی یعنی یکی از ارزان ترین کشورهای اروپایی، می تواند منجر به اقامت دائم این کشور شود. هزینه های مربوط به مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت در اسلواکی در مقایسه با سایر کشورها نسبتا پایین است. کشور اسلواکی روابط اقتصادی در هم تنیده ای را با کشور آلمان دارد و از این رو زمینه های مساعدی برای سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی وجود دارد.

کشور اسلواکی در ابتدا یک اقامت موقت 5 ساله به سرمایه گذاران می دهد و پس از آن امکان تبدیل اقامت در این کشور به اقامت دائم وجود دارد. ثبت شرکت در اسلواکی نیاز به مدرک زبان ندارد و بدون محدودیت سنی می توان به این روش مبادرت کرد. در ضمن مدرک تحصیلی خاصی هم برای این روش نیاز نیست. در مورد اهمیت سرمایه گذاری در اسلواکی با همین بس که بر مبنای آمارهای بانک جهانی، این کشور در سال 2020 جایگاه بیستم را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.