مطابق با آخرین آمار اخذ شده مهاجرت به کشور یونان بیشتر توسط ایرانیان مدنظر قرار گرفته است که از هزینه زندگی به صرفه ای و شرایط ایده آلی برخوردار می باشد. کشور یونان در لیست کشورهای مهاجرپذیر است. شایان ذکر است که پروسه مهاجرت به کشور یونان برای ایرانیان بیشتر از طریق ویزای تحصیلی و سرمایه گذاری می باشد. اخذ اقامت در یونان از طریق کار به دلیل نرخ بالای بیکاری نتوانسته ذهن افراد را به سمت خود مشغول کند. ناگفته نماند که دولت این کشور از سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی به منظور فراهم سازی بازار کار برای شهروندان و پیشرفت اقتصاد تشویق می کند.