جهت مهاجرت به کشور روسیه افراد می توانند به طرقی از قبیل سرمایه گذاری، ثبت شرکت، تحصیل، اخذ ویزای کار و ازدواج با یک تبعه روسی این اقدام را انجام دهند. کشورهای بلوک شرق اروپا معمولا بعد از کشورهای حوزه شنگن برای مهاجرت اولیت بندی می شوند. منتهی با وجود شرایط ارزانتر و راحت تر بودن اخذ ویزا برخی افراد ترجیح می دهند برای مهاجرت به کشورهای آسانتر فکر کنند. در سال های متوالی دانشجویان زیادی برای تحصیل مخصوصا در گروه پزشکی، روسیه را انتخاب نموده اند که دانشگاه های ارزانتری را نسبت به برخی کشورهای اروپایی و انگلیسی زبان دارا است. نوع دیگری از مهاجرت به این کشور که بعد از ویزای تحصیلی درخواست می گردد نیز در قالب سرمایه گذاری و یا ازدواج رقم می خورد.