مهاجرت به کشور آرژانتین یکی از راه هایی است که بسیاری به عنوان میانبر از آن استفاده می کنند تا بتوانند به یک پاسپورت معتبر دست پیدا کنند. یکی از رایج ترین راه های ورود به سرزمین نقره، مهاجرت توریستی به این کشور است به طوری که بسیاری به منظور تولد فرزند خود وارد این کشور می شوند تا با بدست آوردن پاسپورت آن شرایط متفاوتی را برای فرزند خود رقم بزنند. روش دوم برگزیده برای مهاجرت به کشور آرژانتین استفاده از ویزای تحصیلی این کشور است. هزینه های نچندان بالای تحصیل و زندگی در مقابلِ اعتبار دانشگاه های این کشور از عوامل موثر انتخاب این کشور به عنوان مقصد مهاجرتی شناخته می شوند.