اگر فردی هدف مهاجرت به کشور بلژیک را داشته باشد و هدف او اقامت بالای یک سال باشد باید برای ویزای اقامت طولانی مدت بلژیک و تایپ ویزای D اقدام نماید. افراد از راه های مختلفی مانند ویزای تحصیلی و ویزای کاری و یا سرمایه گذاری می توانند به کشور بلژیک مهاجرت کرده و پس از زندگی به مدت 5 سال به صورت قانونی و مستمر و درآمد ماهانه بالغ بر 793€ (یورو) برای نفر اصلی و برای هر نفر همراه مبلغ 264€ (یورو) اقامت بلژیک را دریافت کنند که در این میان داشتن بیمه و رعایت قوانین این کشور به اخذ اقامت کمک خواهد کرد.