مهاجرت به کشور استرالیا در حال حاضر در بین ایرانیان از اهمیت بسیاری برخوردار است که این امر می تواند ناشی از بالا بودن سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی باشد. مهاجرت به کشور استرالیا از طرق مختلفی ممکن می شود که می توان به؛ مهاجرت از طریق تحصیل در دانشگاه های بسیار معتبر، اخذ انواع ویزاهای کاری در حیطه مشاغل مختلف، سرمایه گذاری، ازدواج و تولد امکان پذیر است. دو روش مهاجرت کاری و همچنین مهاجرت تحصیلی به دلیل نرخ کم بیکاری، بالابودن درآمد ها و همچنین کیفیت بالای تحصیل و تضمین آینده شغلی، دو روش پر مخاطب برای ورود به خاک این کشور هستند.