ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کشورهای مختلف از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است و امکانات بیشتری را نسبت به سایر ویزاها در اختیار دارندگان قرار می دهد. این ویزا در بسیاری از کشورهای جهان، اجازه کار را به متقاضیان نمی دهد اما این افراد می توانند با ثبت شرکت و کارآفرینی در کشور مقصد منبع درآمدی برای خود بدست آورند. به طور کلی ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت، اقامتی موقت با اجازه اخذ ویزای همراه برای خانواده را به فرد می دهد. به زبان ساده باید بیان کرد که این روش مهاجرتی مخصوص افرادی است که سرمایه بسیار زیادی را در اختیار دارند.

سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آرژانتین

سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آرژانتین

سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آرژانتین در 2 دهه اخیر به محبوب ترین روش اخذ اقامت تبدیل شده است. در کشور آرژانتین فرصت های خوبی وجود دارد. ...

ادامه مطلب

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در سنگاپور

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در سنگاپور

یکی از روش های مهاجرت در برخی کشورها خرید ملک است، در این نوشتار به بررسی سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در سنگاپور پرداخته ایم. اینکه ه...

ادامه مطلب

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در آرژانتین

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در آرژانتین

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در آرژانتین تنها یکی از روش های سرمایه گذاری این کشور می باشد که در برابر بحران های اقتصادی مقاومت می کند...

ادامه مطلب

اقامت آرژانتین از طریق سرمایه گذاری

اقامت آرژانتین از طریق سرمایه گذاری

شرایط اخذ اقامت آرژانتین از طریق سرمایه گذاری نسبت به سایر کشورهای منطقه کمی متفاوت است. آرژانتین گزینه ای مناسب برای سرمایه گذاری میبا...

ادامه مطلب