اگر مهاجرت سرمایه گذاری در مالتا را به عنوان برنامه مهاجرتی خود انتخاب کرده باشید، قادر خواهید بود در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا و سوئیس حق سفر بدست بیاورید. مهم ترین بسترهای سرمایه گذاری در کشور مالتا، در حوزه بازرگانی بین المللی ، نساجی، میوه و سبزیجات، و فرآورده های دامی، صنعت کشتی سازی، توریسم، نفت و گاز و محصولات الکترونیکی است. بانک های کشور مالتا بر مبنای ارزیابی های موسسه های مالی و اقتصادی بین المللی، رتبه 5 جهانی را به خود اختصاص داده است. داشتن درآمد سالیانه حداقل 100.000€ (یورو) در خارج از کشور مالتا و یا سرمایه ای به مبلغ 500.000€ (یورو) از پیش شرط های اصلی مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در مالتا است.