مهاجرت سرمایه گذاری در لوکزامبورگ ثبات سیاسی و اقتصادی را به همراه دارد که از جمله عوامل موثر برای سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. لوکزامبورگ با اصلاحات مالیاتی که در سال 2008 به تصویب رسید، وضعیت مالی خود را بهبود بخشید. اخیراً لوکزامبورگ اصلاحاتی را به نام صندوق سرمایه گذاری تخصصی تصویب کرده است. این صندوق اکنون برای هر فرد یا موسسه ای که تمایل به مهاجرت سرمایه گذاری در لوکزامبورگ را دارد، قابل دسترسی است. دولت لوکزامبورگ تأکید زیادی روی سرمایه گذاری های مبتنی بر فناوری دارد و به توسعه محصولات نوآورانه کمک می کند. علاوه بر شرایط تشویق آمیز برای سرمایه گذاری که توسط این کشور ارائه شده است، دولت همچنین مالیات رسمی شرکت های پایه را پایین تر ارائه می دهد که 21% می باشد.

مهاجرت و اقامت از طریق کارآفرینی در لوکزامبورگ

اقامت از طریق کارآفرینی در لوکزامبورگ

اخذ اقامت از طریق کارآفرینی در لوکزامبورگ برای افرادی که خواهان ایجاد کسب و کار در این کشور هستند از طرف دولت این کشور میسر می باشد. ال...

ادامه مطلب

اقامت لوکزامبورگ از طریق سرمایه گذاری

اقامت لوکزامبورگ از طریق سرمایه گذاری

اخذ اقامت لوکزامبورگ از طریق سرمایه گذاری یکی از راه های مهاجرت به این کشور محسوب می گردد که سالانه ذهن سرمایه گذاران زیادی را به سمت خ...

ادامه مطلب

اخذ اقامت لوکزامبورگ از طریق خرید ملک

اخذ اقامت لوکزامبورگ از طریق خرید ملک

آشنایی با کشور لوکزامبورگ در سال 2021 در بررسی اخذ اقامت لوکزامبورگ از طریق خرید ملک امری ضروری است که نباید به سادگی از آن چشم پوشی کر...

ادامه مطلب