مهاجرت سرمایه گذاری در لوکزامبورگ ثبات سیاسی و اقتصادی را به همراه دارد که از جمله عوامل موثر برای سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. لوکزامبورگ با اصلاحات مالیاتی که در سال 2008 به تصویب رسید، وضعیت مالی خود را بهبود بخشید. اخیراً لوکزامبورگ اصلاحاتی را به نام صندوق سرمایه گذاری تخصصی تصویب کرده است. این صندوق اکنون برای هر فرد یا موسسه ای که تمایل به مهاجرت سرمایه گذاری در لوکزامبورگ را دارد، قابل دسترسی است. دولت لوکزامبورگ تأکید زیادی روی سرمایه گذاری های مبتنی بر فناوری دارد و به توسعه محصولات نوآورانه کمک می کند. علاوه بر شرایط تشویق آمیز برای سرمایه گذاری که توسط این کشور ارائه شده است، دولت همچنین مالیات رسمی شرکت های پایه را پایین تر ارائه می دهد که 21% می باشد.