مهاجرت به اسکاتلند همواره برای افرادی که خواهان مهاجرت و عزیمت به خارج از سرزمین مادری خود بوده اند مورد توجه بوده است. در اوایل دهه 1890 تعداد زیادی از مهاجران از لیتوانی وارد اسکاتلند شدند و بسیاری از آنها کارگر مرزعه ای بودند. اسکاتلند از دیرباز استقبال گرمی از مهاجران خارجی داشته است بطوریکه مهاجران به این کشور علاقه ای به ترک آن ندارند. اسکاتلند مجموعه ای از قلعه های فروریخته تا سواحل بکر و مراکز شلوغ شهر است. مهاجرت به این سرزمین، روش های بسیاری دارد که با توجه به شرایط متقاضی می تواند از تحصیلی تا روش های مبنی بر سرمایه گذاری متفاوت باشد.