واژه مهاجرت به فرنگ از دیرباز در بین ایرانیان رایج بوده است و از همان زمان منظور از این واژه مهاجرت به کشور فرانسه بوده است. این کشور در بین مردم ایران از محبوبیت خاصی برخوردار است. متعارف ترین روش های مهاجرت به این کشور خلاصه می شود به روش هایی مانند مهاجرت کاری، تحصیلی و سرمایه گذاری. البته روش های دیگری چون روش های ازدواج و نامزدی و پناهندگی نیز از روش های مهاجرت به این کشور محسوب می شوند. دوره های زبان فرانسه نیز که در کالج ها و دانشگاه های این کشور برگزار می شود از محبوبیت خاصی برخوردار است و دانشجویان بسیاری را به سمت خود سوق می دهد.