پیشرفت روز افزون اقتصاد باعث روی آوری افرادی زیادی در خصوص مهاجرت به امارات شده است. امارات بزرگترین ذخایر نفتی در دنیا را به خود اختصاص داده است. امارات در صدر کشورهای قدر در زمینه اقتصاد شفاف و امن می باشد که هر ساله پذیرای سرمایه گذاران بین المللی می باشد. طرق مهاجرت به این کشور همانند اکثر کشورهای جهان بر اساس 6 برنامه اصلی است. یکی از بارزترین طرق مهاجرتی به این کشور ویزای کاری و سرمایه گذاری می باشد. افراد متخصص می توانند به منزله کاریابی از این کشور ویزا گرفته و به دنبال کار باشند. البته ناگفته نماند که اخذ اقامت دائم این کشور پس از 30 سال کار کردن برای افراد به وقوع می پیوندد.