توسعه اقتصادی در شرق اروپا یکی از مهم ترین دلایل افزایش روند مهاجرت به کشور لهستان به نسبت سایر کشورهای شرق اروپا در سالیان اخیر بوده است. لهستان به عنوان یکی از کشورهای شرق اروپا توسعه قابل توجهی داشته است و امروزه روش های مختلف سرمایه گذاری را برای توسعه اقتصادی خود در منطقه فراهم آورده است.

حضور چشمگیر سرمایه گذاران خارجی در این کشور سبب شده است تا لهستان، یکی از پایین ترین نرخ های بیکاری در جهان را در اختیار داشته باشد. روند مهاجرت تحصیلی به کشور لهستان نیز رشد چشمگیری داشته است چراکه هزینه های تحصیل در این کشور مناسب است و همچنین آینده شغلی متقاضیان به نوعی تضمین شده است.