مهاجرت سرمایه گذاری در رومانی از روش هایی است که به دلیل کم هزینه بودن، درصد مالیات اندک و ثبت شرکت آسان مورد توجه سرمایه گذاران است. کشور رومانی به دلیل چند زبانه بودن برای افرادی که از خارج از اتحادیه اروپا قصد سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی و اتصال به شبکه مشتریان این قاره را دارند مقصد خوبی به شمار می آید. برای ثبت شرکت در رومانی سرمایه ای بالغ بر 1میلیون یورو (€) نیاز است که البته این شرکت ها  مالیات اندکی بالغ بر 3 درصد را پرداخت خواهند کرد. این مالیات در صورتی که کارفرما اقدام به استخدام نیروی رومانیایی نماید به 1 درصد کاهش خواهد یافت.

البته در رابطه با شرکت‌ های کوچک تا زمانی که درآمد شرکت به بیش از 4000€ (یورو) نرسد پرداخت مالیات منتفی خواهد بود. از دیگر نکاتی که سرمایه گذاری در رومانی را جذاب می کند این است که حداقل سرمایه در مهاجرت از  طریق سرمایه گذاری €50000 (یورو) است که در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی مبلغ اندکی به شمار می آید. افراد با سرمایه گذاری در رومانی می توانند به اقامت یک ساله در این کشور دست یابند و البته پس از 8 سال اقامت دائم دریافت خواهند کرد.