مهاجرت به کشور گرجستان در چند سال اخیر به دلیل نزدیکی به ایران و با فرضیه پیوستن به اتحادیه اروپا مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. حال با این پتانسیل و شرایط زندگی به مراتب راحت که در این کشور می توان داشت، یک شهروند ایرانی بایستی نسبت به اجازه اقامت در این کشور اقدام نماید. برای مهاجرت به کشور گرجستان بایستی در ابتدا بایستی هدف خود را مشخص کنید. شما می توانید برای تحصیل به این کشور مهاجرت نمائید. همچنین شهروندان خارجی که توانسته باشند در مشاغل مورد نیاز این کشور شغلی را در این کشور بیابند می توانند برای اخذ ویزای کاری اقدام نمایند معمولا اکثر شهروندان ایرانی برای سرمایه گذاری در این کشور اقدام می نمایند.