مهاجرت سرمایه گذاری در ایسلند یکی از راه های امن و قانونی ورود به حوزه شنگن است و به نوعی ضامن بازگشت سرمایه فرد به صورت میان مدت است. جمعیت تحصیل کرده، اقتصاد پویا و با ثبات، امکان تجارت آزاد با چین، مالیات های کم بر سرمایه گذاری های مشارکتی همه و همه از دلایلی هستند که مهاجرت سرمایه گذاری در ایسلند را برای بسیاری جذاب کرده است. البته باید به این نکته اشاره داشت که جمعیت ایسلند بسیار کمتر از بسیاری از شهرهای ایران است و از همین رو رقابت داخلی در این کشور بسیار تنگاتنگ است و علاقمندان به ایجاد شرکت در این کشور باید به فکر مبادلات خارجی قدرتمند باشند.