مهاجرت به کشور صربستان باعث آشنایی افراد با تمدن های کهن و شش هزار ساله اروپا می شود که دارای تاریخی پرفراز و نشیب بوده است. کشور صربستان در شبه جزیره بالکان در جنوب شرقی اروپا واقع شده است. شهرت کشور صربستان به موسیقی، کنسرت و رقص است. زبان مردمان این کشور بر گرفته از زبان های هندواروپایی است. برنامه های مهاجرت به کشور صربستان از 6 طرق اصلی پیروی می کنند که با توجه به شرایط فردی شخص متقاضی متغیر هستند. مطابق با آخرین آمارهای مهاجرتی از این کشور، سرمایه گذاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم یکی از پر اسقبال ترین برنامه های مهاجرتی برای شهروندان خارجی می باشد.