یکی از دلایل انتخاب مهاجرت به ارمنستان از سوی افراد، رتبه بندی این کشور از نظر پایین بودن هزینه های زندگی و پرداخت مالیات می باشد. طبق گفته های دیپلمات های غربی، ارمنستان بالاترین نرخ رشد اقتصادی در هر کشوری را در اتحاد جماهیر شوروی سابق دارد اما همچنان دارای برخی نقطه اختلاف نیز است و بیش از 50 درصد از جمعیت کشور ارمنستان زیر خط فقر زندگی می کنند. از متداول ترین راه های مهاجرت به ارمنستان عبارت اند از: راه اندازی کسب و کار،باز کردن سپرده های بانکی، مهاجرت از طریق ویزای تحصیلی ، مهاجرت از طریق ویزای کار به همراه دعوت نامه کاری از سوی کارفرمای ارمنی می باشد.