مهاجرت سرمایه گذاری در هند تقریبا از سال 2019 به بعد رشد چشمگیری داشته که این امر رابطه مستقیمی با پیشرفت اقتصادی این کشور در سال های اخیر داشته است. هند در زمینه کشاورزی، وسایل نقلیه، سنگ های قیمتی و همچنین فرآورده های نفتی بسیار قوی و قدرتمند است و حتی در این زمینه ها، به صادرات محصولات روی آورده است؛ لذا سرمایه گذاری بر روی این محصولات در کشور هند، می تواند بسیار سودآور باشد. از الزامات مهاجرت به کشور هند از طریق سرمایه گذاری، داشتن پشتوانه مالی قوی است. ایجاد و ثبت دفتر نمایندگی و همچنین شرکت مستقل از راه های مختلف سرمایه گذاری در کشور هند است. در این کشور، نیروی کار بسیار ارزان قیمت است و هزینه های تولید نیز نسبت به سایر کشورها پایین می باشد که از این موارد می توان به عنوان مزایای سرمایه گذاری در هند نام برد.