صنعت و تولید قوی در زمینه ماشین آلات و نفت، اقتصاد بازارچه‌ای/مرزی، و بالا بودن شاخصه های رشد اقتصادی یکی از دلایل مهاجرت سرمایه گذاری در لیتوانی است. این کشور با وسعت اندک خود و جمعیتی بالغ بر 2.5 میلیون نفر یکی از 40 اقتصاد برتر جهان است. مهاجرت برای سرمایه گذاری در لیتوانی از طرق مختلفی صورت می‌گیرد. خرید ملک، اوراق قرضه و ثبت شرکت از روش های پر متقاضی برای سرمایه گذاری هستند. به شخص خارجی پس از سرمایه گذاری در این کشور اقامت 5 ساله داده می شود. هرچند درآمد در این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی پایین است اما اقتصاد بر مبنای یورو از مزایای سرمایه گذاری در لیتوانی است.