مهاجرت به بلغارستان به حدود 3500 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد و در زمان حکومت عثمانی بیشترین تعداد مهاجرت ترک ها به این کشور انجام شد. طبق آمارهای اخذ شده از سوی کارشناسان حقوقی بلغارستان به طور کلی برای مهاجرت خارجی کشوری با امنیت بالا و بی خطر می باشد که این مورد یکی از دلایل مهم انتخاب این کشور از سوی افراد است. آشنایی با روش های گوناگون مهاجرت به کشور بلغارستان برای افرادی که قصد اخذ اقامت و یا پاسپورت این کشور را دارند بسیار حائز اهمیت می باشد، زیرا راه های مهاجرت با توجه به شرایط هر فرد متفاوت خواهد بود.