مهاجرت به کشور چین در سال های اخیر بخصوص از طریق تحصیل رواج نسبتا خوبی پیدا کرده است اما شرایط کلی این کشور هنوز چین را به کشوری مهاجرپذیر تبدیل نکرده است. در صورتی که هدف از مهاجرت افراد مشخص باشد کشور چین یک انتخاب خوب است که راه های اصلی اخذ اقامت و تابعیت آن عبارت اند از: ازدواج با تبعه چینی، فرزند خوانده شدن، سرمایه گذاری برای اخذ اقامت بالای 3 سال، کار کردن به مدت 4 سال مستمر در چین و یا تحصیل در این کشور. یکی از نکات موفقیت آمیز در این زمینه یادگیری زبان چینی است که خود نوعی چالش به حساب می آید.