یکی از مهم ترین مسائلی که هر فرد پیش از اقدام به مهاجرت باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد، بررسی هزینه زندگی در کشور مد نظر است. در صورتی که فرد نتواند آنالیز دقیقی از مخارج خود داشته باشد، بی تردید دچار مشکلاتی در برآورده کردن هزینه های زندگی خود خواهد شد. افرادی که از طریق سرمایه گذاری یا ویزاهای کاری به کشور دیگری مهاجرت می کنند، به دلیل در اختیار داشتن حقوق ماهیانه، به ندرت دچار مشکلات مالی می شوند اما برآورد مخارج زندگی برای متقاضیان مهاجرت تحصیلی امری ضروروی و اجتناب ناپذیر است. باید اشاره داشت که برخی از کشورهای جهان به دانشجویان اجازه کار دانشجویی را نمی دهند و این مسئله می تواند یک مانع بزرگ برای تامین مایحتاج آن ها در طول زندگی دانشجویی باشد.