توجه به مسئله مهاجرت به کشور نروژ از آن جهت حائز اهمیت است که متقاضیان مهاجرت همواره در تلاش هستند تا در یکی از بهترین کشورهای جهان اقامت داشته باشند. سیاست اقتصاد شفاف سبب شده است تا این کشور به یکی از بهترین کشورهای جهان از نظر سلامت اقتصادی بدل شود و از همین رو پیشرفت چشمگیری در زمینه های مختلف داشته باشد. در حال حاضر، روش های مختلفی برای ورود به کشور نروژ وجود دارد که مهاجرت از طریق تحصیل، بهترین راه برای ورود به این کشور برای ایرانیان است. البته نمی توان فرصت مهاجرت کاری، سرمایه گذاری یا حتی ازدواج در این کشور را منکر شد.