مهاجرت به کشور مجارستان برای تحصیل در سال های اخیر، یکی از پر متقاضی ترین راه های ورود به این کشور در حال توسعه و عضو حوزه شنگن بوده است. اگرچه کیفیت زندگی در کشور مجارستان همچون کشورهای مطرح اروپایی بالا نیست، اما بسیاری از افراد مجارستان را به عنوان پلی برای ورود به حوزه شنگن می خوانند و راه تحصیل در این کشور را انتخاب می کنند. ورود به کشور مجارستان به عنوان دانشجو، کار چندان دشواری نیست اما باید به این نکته اشاره داشت که مدرک دریافتی از دانشگاه های این کشور در قاره اروپا از اعتبار نسبتا مناسبی برخوردار هستند و این شانس را به افرادی که مهاجرت به کشور مجارستان را تجربه کرده اند می دهند تا برای کار، وارد بهترین کشورهای اروپایی شوند.