سیستم آموزشی معتبر و بازار کار ایده آل محرک اصلی مهاجرت به کشور انگلستان است که هر ساله آن را میان کشورهای انگلیسی زبان در صدر مهاجرت قرار می دهد. کمبود سطح مهارت در این کشور یک بحران بسیار جدی می باشد که هر ساله نیروی ماهر این کشور علاوه بر شهروندان بریتانیایی توسط فارغ التحصیلان و افراد متخصص و ماهر تامین می گردد. مهاجرت به کشور انگلستان از طریق تحصیل در دانشگاه ها یکی از شناخته شده ترین راه های اخذ اقامت برای شهروندان ایرانی می باشد که باعث روی آوری افراد زیادی حتی زیر 18 ساله ها در خصوص تحصیل نیز شده است.