مهاجرت سرمایه گذاری در سنگاپور ممکن است به این علت جذاب باشد که این کشور جزء بهترین کشورهای حال حاضر در جهان با توجه به امکانات بی شمار و رفاه بسیار است. پاسپورت سنگاپور در حال حاضر از معتبرترین پاسپورت ها در دنیا محسوب می شود. کشور سنگاپور در سال های اخیر بسیار پیشرفت کرده است و قابل قیاس با دو دهه گذشته خود نیست. سرعت پیشرفت این کشور و امکانات آن مثال زدنی است. طبیعتا در گذشته هیچ  شخصی رغبت به مهاجرت سرمایه گذاری در سنگاپور نداشت. اما در حال حاضر بسیاری از افراد به آن می اندیشند و در صورت امکان برای آن اقدام نمایند.

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در سنگاپور

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در سنگاپور

یکی از روش های مهاجرت در برخی کشورها خرید ملک است، در این نوشتار به بررسی سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در سنگاپور پرداخته ایم. اینکه ه...

ادامه مطلب