دولت ژاپن در خصوص مهاجرت به کشور ژاپن از سوی افراد خارجی محافظه کار بوده و این کشور همچنین در خصوص اعطای تابعیت به شهروندان خارجی بشدت سختگیرانه عمل می کند. مردم کشور ژاپن به سخت کوشی در کار معروف می باشند به همین منظور این کشور از نظر اقتصادی دارای رتبه سوم می باشد اگر فردی یک نیروی کار سخت کوش با مهارت های بالا باشد برای مهاجرت به کشور ژاپن دارای شانس بسیار بالاتری است. تحصیل در ژاپن نیز گرینه مناسبی است چراکه کشور ژاپن فضای تحصیلی بسیار مناسبی را برای افراد ایجاد می کند که البته دانش زبان ژاپنی یکی از ملزومات هست.