اخذ ویزای کاری برای هر مهاجری که سودای مهاجرت در سر دارد از بهترین نوع راه های مهاجرت است. متقاضیان خارجی باید از قوانین حاکم در کشور مقصد مطلع باشند. در اکثر کشورها می توان روادید را به عنوان یک کارفرآین، سرمایه گذار، نیروی کار ماهر، نیروی کار ماهر با مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا یک خود اشتغال دریافت نمود. عموم کشورهای درجه یک دنیا نوع ویزای کاری خود را در دسته بندی های متفاوت برای افراد با مهارت ها و شرایط خاص تعریف نموده اند. این ویزا می تواند فرد را به اقامت دائم آن کشور نیز برساند. اگر شما بخواهید به عنوان یک نیروی کار به یک کشور مهاجرت نمائید اکثر برنامه های مهاجرتی در ابتدا نیاز به یک پیشنهاد کاری دارد.