مهاجرت به کشور اتریش در سال های اخیر توجه بسیاری را را به خود جلب کرده است که البته این توجه نیز بی دلیل نیست و علت اصلی آن ثبات اقتصادی این کشور است. در حال حاضر روش های مختلفی برای ورود به کشور اتریش وجود دارد که برای مثال می توان به سرمایه گذاری، کارت قرمز-سفید قرمز یا تحصیل در این کشور اشاره کرد که هر یک از آن ها نیازمند طی کردن مراحل مختلفی است. شباهت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زبانی کشور اتریش با آلمان نیز یکی دیگر از دلایل جذابیت این کشور شده است و بسیاری مهاجرت به کشور اتریش را به عنوان پلی برای ورود به آلمان انتخاب می کنند و البته عکس این اتفاق نیز همواره صادق است.