مهاجرت به کشور آمریکا به دلیل شرایط ویژه این کشور، خواسته بسیاری از افرادی است که قصد ترک سرزمین مادری خود را داشته و می خواهند در کشور دیگری زندگی کنند. شرایط مناسب تحصیل در این کشور و حضور دانشگاه های آمریکایی در جمع برترین دانشگاه های جهان سبب شده است تا بسیاری به منظور تحصیل وارد خاک این کشور شوند و پس از دریافت مدرک تحصیلی خود، بتوانند در این کشور کار کرده یا با توجه به اعتبار مدرکشان در کشورهای برگزیده جهان شغل درخوری برای خود پیدا کنند. البته در حال حاضر، مهاجرت به کشور آمریکا برای ایرانیان کمی دشوار شده است اما همچنان می توان به دستیابی به آن امید داشت.