افراد برای مهاجرت به کشور اسلواکی به عنوان یکی از سرزمین های واقع در اروپای مرکزی، از راه های تحصیل، کار، سرمایه گذاری بهره می‌جویند. این کشور هرچند وسعت کمی دارد اما برای تحصیل در رشته های مختلف تحصیلی مناسب است. البته باید توجه داشت که تنها یکی از دانشگاه های این کشور مورد تایید وزارت علوم ایران می‌باشد. ورود به اسلواکی برای سرمایه گذاری از دیگر روش‌هایی است که مورد اقبال افراد از خارج از اتحادیه اروپا بوده است. بازار بزرگ صادرات، متصل بودن به بازار اروپایی و تبادل با واحد پول یورو از محاسنی است که این شیوه از مهاجرت در بر دارد. کاریابی در اسلواکی برای افراد خارج از اتحادیه اروپا از قوانین اتحادیه اروپا پیروی می کند و نیازمند پیشنهاد کاری معتبر است.