مهاجرت به کشور اوکراین را می توان یکی از کم هزینه ترین روش های مهاجرت به اروپا خواند که این امکان را به افراد می دهد تا همراه با خانواده راهی اوکراین شوند. دلیل اصلی توجه به مهاجرت به اوکراین ساده بودن دریافت پاسپورت آن است. پاسپورت اوکراین بسیار معتبر است بطوریکه با این پاسپورت می توان به کشورهای بسیاری بدون نیاز به ویزا سفر نمود. حتی کشوری چون کانادا برای تبعه این کشور ویزای مولتی 10 ساله صادر می نماید که این نشان از پاسپورت قدرتمند اوکراین است. مهاجرت به اوکراین از روش هایی چون مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری، سرمایه گذاری، ازدواج و نامزدی و پناهندگی صورت می پذیرد. اوکراین یکی از کشورهای اروپایی است که در حوزه شنگن قرار ندارد.