افرادی که مهاجرت به کشور سنگاپور را برای خود انتخاب کرده اند، شاید دارای سلیقه های ویژه ای بوده و با بینش متفاوتی اقدام به انتخاب مقصد مهاجرتی خود کرده اند. بازار کار رشته های مرتبط با تجارت دریایی در این کشور فوق العاده خوب است. مهاجرت به سنگاپور از طریق تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی این کشور ، یکی از مطلوب ترین روش های مهاجرتی است. ویزای کاری سنگاپور هم در قالب های ویزای P و Q، ویزای S، ویزای R و ویزای TEP یا آموزش کار دریافت می شود. از خاطر نبریم که سنگاپور یکی از رو به رشدترین اقتصادهای آسیای شرقی را دارد.