مهاجرت سرمایه گذاری در آمریکا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در آمریکا

در این مقاله علاوه بر اینکه مراحل سرمایه گذاری خارجی در آمریکا را ذکر می‌کنیم، قوانین ثبت شرکت در آمریکا را نیز بازگو می‌کنیم. آمریکا از نظر شراکت در تجارت بین المللی و جذب سرمایه گذاری، بسیار کمیاب بوده است. به همین جهت، برای فعالیت های بازرگانی گزینه ای معقول می باشد.

لازم به ذکر است که برای هر یک از وهله های ثبت شرکت در آمریکا، جهت آگاهی دقیق و مشورت می توانید با وکلا و کارشناسان ارشد موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت ارتباط برقرار کنید.

قوانین تجاری آمریکا

مشارکت تجاری بین المللی در این کشور به گونه ای است، که بین دو یا چند نفر صورت می گیرد، به طوری که هر کدام از آنها استعلال تجاری خود را پشتیبانی می‌کنند. هرچند هرکدام از سهامداران، صاحب بخشی از سهام هستند، اما ارتباط صاحبان سهام، همکاری دو طرفه آنها بوده است، همانند سهامداران شرکت تعاونی. در یک بازه زمانی خاص (قرن ۱۹ و ۲۰)، شرکت های آمریکایی نمی توانستند با شرکت‌های دیگر شراکت انجام دهند، که این امر به دلیل تشکیل دادگاههای در این کشور بود.

اما با گذشت زمان این تصمیم تغییر کرد و توانستند با شرکت‌های دیگر شراکت کنند. شیوه حقوقی شرکت مشاع تجاری، مشابه یکی از شرکت‌های حاضر در ایالات متحده آمریکا است. اما اغلب شرکت های نامبرده، مانند شرکت های سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت تضامنی، جهت تاسیس شرکت همکاری بین المللی مورد استعمال قرار می گیرد.

همچنین هر یک از شرکت های نامبرده، پیرو قوانین مرتبط به ایالات خود بوده و نیز قوانین فدرال در مورد های ویژه نظارت بر آن ها می باشد. این نوع از فرم حقوقی، مسائلی را از جنبه بررسی ضوابط شرکت ها در زمان در زمان تنسیق قرار داد مهیا می سازد چون یکی از ضرورت‌های قوانین رجوع به حقوق ۵۰ ایالت آمریکا میباشد.

نظارت و به کنترل درآوردن تجارت خارجی و مشارکت بازرگانی

هر کدام از شعب شرکت مادر، باید مالیات و ضرر و زیان خود را به طور مستقل پرداخت کنند و مسئول باشند چون این شرکت به طور مختار مالیات خود را ادا می کند و در صورتی که شعبه نامبرده، بر اثر ضررهایی که وارد شده، مالباخته شود، تمامی ثروت آن بین طلبکاران و شرکت مادر توزیع می شود و همچنین مالیات بر همان پایه پرداخت می شود.

یکی از سرمایه گذاری های مستقیم در ایالات متحده آمریکا از طریق بازرگانان خارجی در سال ۱۹۷۰ نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار بوده است. نیز در سال ۱۹۸۸ به ۳۲۹ میلیارد دلار ازدیاد یافته است، و همچنین در برابر سرمایه گذاری بی واسطه ایالات متحده در خارج کشور، ۳۲۷ میلیارد دلار اخیراً بوده است و مشخص شده است که از راه خرید سهام از شرکت ها اجرا شده است.

همچنین پیش بینی هایی در رابطه با اینکه سرمایه‌گذاران، انحصار هایی نسبت به مالکیت تاجران خارجی در ایالات متحده آمریکا شده است، که برای شما در زیر شرح داده ایم به فروش رساندن کالا و خدمت گذاری به ارتش که بخشی از دشواری های امنیت ملی می با شد. واگذاری خریدهای دولتی در مناقصات، به پیشنهاد دهندگان آمریکایی می باشد، لیکن قیمتی که تاجر خارجی تعیین می کند حداقل ۵۰ درصد زیر قیمت پیشنهاد شرکت آمریکایی می باشد. همچنین اخیراً سامان دفاعی وصول به سوق ثبت شرکت در آمریکا، بدون شریک آمریکایی غیر ممکن می باشد.

قانون های ضدتراست (Anti.Trust)

قوانین ضد تراست در ایالات متحده آمریکا، در باب ابداع منحصر و یا رقابت فاسد در مورد هایی با شرکت ها، با یکدیگر پیوسته شدند و یا نیز یک شرکت از طریق روندهای تاثیر آن بر خلاف حقیقت، قیمت پیشنهادی خود را بازگو کند یا به شیوه دیگر به نحو کلی کارهای دارای طبعات خلاف رقابتی داشته باشد.

در این هنگام قوانین ضد تراست فسق شده و دریافت می‌شود و همچنین آن کسی که خسارت دیده، می تواند درخواست خسارت وارد شده را تقاضا کند وایضاً نقض قانون های ضد تراست فائق پیگرد می‌باشد. همانند دوران ریاست جمهوری ریگان که با اجرای قوانین ضد تراست فدرال در نزدیکی به هم پیوستن شرکت ها و کسب کردن کنترل شرکتی به واسطه یک شرکت دیگر کاهش می یابد.

ایضاً وزارت دادگستری آمریکا، در رابطه با مشارکت های تجاری در بازار آمریکا که بر اساس قوانین ضد تراست است، دخالت دارد به طوری که شراکت شعبه های شرکت مادر با سایر شرکت ها در رقابت با شرکت مادر نباشد. اولین مشارکت ایالات متحده آمریکا با پیوستگی جماهیر شوروی پیشین بوده است که بین شرکت های (کامباسشن اینجی نیرینگ) و (نفتخی ماوتوکیکا) صورت گرفته، در باب پژوهش و معامله فرآورده‌های پتروشیمی می‌باشد، که باعث لغو و باطل شدن قوانین ضد تراست گردید، به طور کل تمامی سهام از شرکت آمریکایی در بورس نیویورک فول کرد. اما در سال‌های اخیر، دولت فدرال برای تشکیل شرکت‌های مشترک برای مقاصد تحقیقات تشویق شد.

حل اختلاف

حل اختلاف هنگام تنظیم قرارداد ،حقوقدانان آمریکا معتقدند که متدهای حل اختلاف را تعیین کنند، اما این امر برای کسانی که در آغاز کار تجارتی خود استواری و خلوص دارند، ایجاد بدگمانی می‌کند، که مانند ازدواج دختر با پسر است که اوایل زندگی راجع به طلاق با یکدیگر بحث می کنند. برای برطرف کردن این مشکلات، وکلا و حقوقدانان مجرب می‌توانند با لزومات حقوقی خود، که ناراحت کننده می باشد، با حذف ناراحتی روحی شرکا، راه چاره ای سنجیده، برای حل اختلاف آشکار سازند.

حین اینکه می توان برای پیشگیری معایرت، سازش بین شرکا درباره خدمات اداری، مسائل مدیریت، تجهیزات، مواد خام، علائم تجاری، امور ساختمانی، حق تالیف و دانش فنی، به طور جدا تنظیم کرد‌. امروزه این تفکر وجود دارد که حل اختلافات با روشهایی مانند مطالعه یا قضاوت به جای رجوع به دادگاه باشد.

ثبت شرکت در آمریکا

۴طرح و مفهوم برای ثبت شرکت در آمریکا قابل انجام است:

 • شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود در آمریکا همانند شرکتی با هویت تجاری می باشد و این اجازه را به اشخاص می دهد که بدون در خطر قرار دادن سرمایه تجارت خود را اجرا کند. که این عمل از راه محصور کردن تعریف اساسنامه و مسئولیتهای شرکت های شرقی می باشد.

برای متقاضیانی که مقیم آمریکا نمی باشند، شرکت مسئولیت محدود، بهترین روش برای تجارت بین المللی از دید عرصه پرداخت مالیات و اختیارات تجاری می باشد. بسیاری از سرمایه‌گذاران معمولا مشتاق هستند که از دادن مالیات معاف باشند، به همین دلیل، در مناطقی درخواست ثبت شرکت می کنند، که نمی توانند از طریق ثبت شرکت مسئولیت محدود(LLC) به هدف خود دست یابند.

همچنین از فواید ثبت شرکت در آمریکا با  مسئولیت محدود  موارد زیر هستند:

 • برای افرادی که غیرمقیم هستند روش شرکت های (LLC)، مناسب و راحتتر افتتاح می‌شود و نیز کار اداری کمتری دارد.
 • در بعضی از ایالات به سرمایه اولیه نیازی نمی باشد و همچنین مالیات بر درآمد نمی خواهند.
 • شرکت انحصاری

یک شرکت انحصاری به این معنی است که شخصی بدون نیاز به تفاهم و همکاری با شخصی یا شرکتی دیگر از راه فردی و ویژه سازی تجارتی را بر پا سازند. ایضاًدر این صورت تمامی مالیات ها و هرگونه بدهی و تمام مسئولیت ها به عهده ی صاحب شرکت می باشد.

 • شرکت مشارکتی

شرکت مشارکتی به دو نوع محدود و عمومی ثبت می‌شود و نیز زمانی می توان این شرکت را تشکیل دهد، که دو یا چند نفر با هم مشارکت کنند و شروع به داد و ستد کنند در این صورت توافق نامه کتبی توصیه می شود، هر چند که توافق و تفاهم شفاهی کافی است، و هر شریک به اندازه سود خود، سهم خود را نیز دارد و پرداخت مالیات خود را به عهده دارد.

 • شرکت مشارکت محدود

همانند مشارکت عمومی می باشد، اما با این حال، مسئول بدهی های شرکت شرکا نخواهند بود. زمانی که شرکا در مناظره مدیران دخالت کنند محفوظ بودن تعهدات را از دست میدهند شرکت مشارکت محدود دارای حداکثر ۳۵ عضو می‌باشد.

 • شرکت سهامی

 • این نوع شرکت پرداخت مالیات را از سود حاصل فروش، برعهده دارد
 • شرکت سهامی، محصور به سهم است، به این جهت استطاعت محفوظ بودن برای سهامداران خود را نیز دارا می باشد.
 • شرکت سهامی به وسیله هیئت رئیسه می باشد و تعداد سهامداران حداکثر ۷۵ نفر می باشد.
 • همچنین صاحبان خود نمی توانند از این دسته شرکت سهامی، موسسه خیریه، شرکت مشارکتی و موسساتی باشند.
 • کسانی که مقیم آمریکا نمی باشند نمی توانند یک شرکت سهامی ثبت کنند،
 • اما یکی از ضرورت ها برای ثبت شرکت ها، مقیم بودن مدیر و سهامداران شرکت در آمریکا می باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت در آمریکا

بسته به ایالتی که انتخاب می کنید امکان دارد فقط گزینه اول وصف شما باشد.

 • پاسپورت تمامی سهامداران باید اسکن شود
 • یک قبض رسمی و ارائه ترجمه رسمی برای تایید آدرس

قواعد ثبت شرکت در ایالت کالیفرنیا

 • میزان سرمایه حداقل باید یک دلار باشد.
 • برای مدیران، داشتن اقامت نیاز نمی باشد در اساسنامه لازم نیست هیئت مدیره لیست شود.
 • نامگذاری برای شرکت

قواعد ثبت شرکت در ایالت دلاور

 • سرمایه شرکت باید حداقل یک دلار باشد -اگر سهام افزایش یابد ممکن است هزینه نگهداری اولیه نیز افزایش یابد
 • حداقل یک مسئول مورد نیاز است
 • اقامت برای مسئول مورد نیاز است
 • محل کد هویتی کارفرما برای پرداخت مالیات ضروری می باشد
 •  نام شرکت ها نباید مشابه هم باشند
 • هزینه نگهداری سررسید اول ژانویه سالیانه ۲۸۹ دلار است

قواعد ثبت شرکت در ایالت نوادا

 • سرمایه شرکت حداقل یک دلار باشد
 •  اگر سهام افزایش یابد ممکن است هزینه نگهداری اولیه افزایش یابد
 • حداقل یک مسئول مورد نیاز است -سرپرستان باید اقامت داشته باشند
 • نام شرکت ها نباید مشابه هم باشند
 • حساب اولیه ظرف ۶۰ روز باید تسویه شود که ۱۶۰ دلار می باشد
 • کد هویتی کارفرما برای پرداخت مالیات ضروری است.

جهت اطلاعات بیشتر برای ثبت شرکت در آمریکا با وکلا و کارشناسان ارشد مؤسسه حقوقی سفیران سوروش سعادت در تماس باشید.

Related Posts

یک دیدگاه برای “ثبت شرکت در آمریکا

 1. فریبرز پورعرب گفت:

  ثبت شرکت در آمریکا خیلی پیچیده است!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *