شرایط استرالیا برای مهاجرت همیشه مورد توجه متقاضیان مهاجرت به روش های مختلف بوده است زیرا این کشور از برترین و مهاجر پذیرترین کشورهای جهان محسوب می گردد. از مهم ترین شرایط استرالیا آن است که این کشور مردمانی انگلیسی زبان دارد که همین امر موجب شده تا طرفداران زیادی به خصوص از ایران برای مهاجرت داشته باشد. مهاجرت به استرالیا از طریق کار، سرمایه گذاری، تحصیل، ازدواج و تولد امکان پذیر است که از میان تمامی این روش ها، روش تحصیلی و کاری بیشترین علاقه مندان را دارد. امکان اخذ اقامت دائم چه برای دانشجویان با رسیدن به کار تمام وقت و چه برای اشخاصی که مستقیما از روش کاری به این کشور مهاجرت می کنند امکان پذیر می باشد.