مهاجرت به کشور قبرس

شرایط ویزای همراه قبرس

شرایط ویزای همراه قبرس

مهاجرین به قبرس با بررسی شرایط ویزای همراه قبرس می توانند با توجه به نوع مهاجرت و اقامت در این کشور برای اعضای خانواده خود نیز اقامت بگیرند. قبرس یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و شهروندان کشورهای این اتحادیه نیازی به اخذ مجوز و اجازه اقامت ندارند. لذا ویزای همراه قبرس فقط مخصوص کشورهای ثالث و پیوستن اعضای خانواده آنها به فرد اصلی به عنوان اسپانسر و حامی مالی است. جهت بررسی شرایط ویزای همراه قبرس و ویزای ورود به این کشور به موارد اشاره شده در این مقاله که توسط همکاران ما در موسسه حقوقی سفیران سروش تهیه شده توجه فرمایید

شرایط ویزای همراه قبرس و اتحاد خانواده

اتحاد خانواده به منظور وحدت خانواده به محل ورود و اقامت اعضای خانواده یک تبعه کشور ثالث که به طور قانونی در جمهوری قبرس اقامت دارند، است. طبق قانون بیگانگان و مهاجرت، اتباع کشورهای ثالث که به طور قانونی در جمهوری قبرس اقامت دارند، و حامی مالی هستند باید:

 • حداقل برای مدت 2 سال به طور قانونی در جمهوری قبرس اقامت داشته است.
 • دارای اجازه اقامت حداقل 1 سال در قبرس باشند.
 • چشم انداز معقولی برای به دست آوردن حق اقامت دائم داشته باشند.

همچنین در صورتی که فرد اسپانسر در یک شرکت استخدام شود و قرارداد وی کوتاه مدت نباشد می تواند برای اتحاد خانواده ویزای همراه را درخواست کند.

شرایط ویزای همراه قبرس برای اعضای خانواده

طبق قوانین کشور قبرس تنها افرادی می توانند از ویزای همراه قبرس استفاده کنند که یکی از موارد زیر باشند:

 • همسر ضامن، با توجه به اینکه ازدواج حداقل 1 سال قبل از ارائه درخواست انجام شده و همسر بیش از 21 سال دارد.
 • فرزندان خردسال حامی و همسر وی، از جمله فرزندان مطابق تصمیمی که توسط مقام صالح در جمهوری یا تصمیمی که توسط مقام صالح کشور دیگری گرفته شده یا تصمیمی که به دلیل تعهدات بین المللی به طور خودکار قابل اجرا است.
 • فرزندان خردسال، از جمله فرزند خوانده، حامی مالی، همانطور که تعریف شده است، جایی که کفیل حضانت دارد و فرزندان به او وابسته هستند.
 • فرزندان خردسال، از جمله فرزند خوانده همسر اسپانسر، همانطور که در بند تعریف شده است، در جایی که همسر حامی از حضانت برخوردار است و فرزندان به او وابسته هستند.
 • کلیه فرزندان خردسال که در بالا ذکر شده اند باید زیر 18 سال داشته باشند و ازدواج نکرده باشند.

شرایط ویزای همراه قبرس برای کارمندان

طبق قانون بیگانگان و مهاجرت، یک تبعه کشور ثالث برای اهداف اتحاد خانواده نیاز به اجازه ورود دارد. مجوز ورود پس از ارسال درخواست توسط حامی مالی، در اداره ثبت احوال و مهاجرت در نیکوزیا صادر می شود. لطفا توجه داشته باشید که یک تبعه کشور ثالث نمی تواند با ویزای مسافرتی قبرس برای اهداف الحاق خانواده وارد قبرس شود، مگر اینکه اسپانسر توسط یک شرکت استخدام شود، که حق استخدام اتباع کشور های سوم را دارد. در چنین حالتی، مدیر بخش، با استناد به استثنا، می تواند تقاضای پیوستن به خانواده را هنگامی که اعضای خانواده قبلا در قبرس هستند، ارائه دهد، یعنی اگر اعضای خانواده از قبل با ویزا وارد جمهوری شده باشند. ویزا توسط مقامات کنسولی جمهوری در خارج از کشور اعطاء می شود.

شرایط ویزای همراه قبرس برای کارمندان

درباره روادید همراه قبرس

طی 7 روز پس از ورود، اعضای خانواده باید به اداره ثبت احوال و اداره مهاجرت مراجعه کنند تا ثبت نام خود را در ثبت بیگانگان، طبق مقررات بیگانگان و مهاجرت ثبت کنند. بعلاوه طبق قانون بیگانگان و مهاجرت، اعضای خانواده باید در دوره فوق الذکر، به دلیل اتحاد خانواده، برای اخذ اجازه اقامت به اداره مراجعه کنند. خاطرنشان می شود، برای سرعت در روند ارسال درخواست، گرفتن عکس، اثر انگشت و امضا اعضای خانواده ضروری است (اثر انگشت و امضا فقط برای افراد بالای 6 سال (6) گرفته می شود). به منظور تسهیل روند، دریافت این داده ها ممکن است حداکثر 1 هفته پس از ارسال فرم درخواست، در واحد مهاجرت بیگانگان منطقه و پلیس منطقه محل اقامت اعضای خانواده انجام شود.

 • اجازه اقامت صادر شده توسط اداره ثبت احوال و مهاجرت به صورت کارت است.
 • در صورت احراز شرایط مندرج در قانون، به هر یک از اعضای خانواده اجازه اقامت به دلایل پیوند خانواده اعطاء می شود.
 • به اعضای خانواده اجازه اقامت اول به مدت 1 سال اعطاء می شود.
 • اجازه تجدید می شود و اعتبار آن نمی تواند بیش از اعتبار اجازه اقامت اسپانسر باشد.

مراحل اخذ ویزای همراه قبرس

مراحل اخذ ویزای همراه قبرس به صورت خلاصه در زیر آمده است:

مراحلشرح
مرحله 1اسناد را بارگیری کنید.
مرحله 2اسناد بارگیری شده را چاپ کنید. از لیست اسناد پشتیبانی، اسنادی را انتخاب کنید که با نیازهای شما مطابقت داشته باشد.
مرحله 3پس از خواندن و فهمیدن لیست مدارک همراه، اسناد را برای ارائه جمع آوری کنید.
مرحله 4تمام فرم های دیگر را که ممکن است برای همراهی برنامه لازم باشد، تکمیل و امضاء کنید.
مرحله 5تمام قسمت ها را پر کنید و آن را امضاء کنید. لطفاً به قسمت هایی از برنامه که ممکن است به امضای شخص ثالث نیاز داشته باشد توجه کنید.
مرحله 6درخواست و اسناد پشتیبانی آن را در دفاتر ثبت احوال و مهاجرت در نیکوزیا ارسال کنید.

تأکید شده است که در زمان ارسال درخواست، عکس، اثر انگشت و امضای تبعه کشور سوم توسط پرسنل مجاز ضبط می شود. به منظور سهولت، گرفتن موارد فوق ممکن است حداکثر 1 هفته پس از ارسال درخواست، در واحدهای منطقه خدمات بیگانگان و مهاجرت پلیس، در منطقه محل اقامت (برای همه مناطق به جزء نیکوزیا) با ارائه رسید ارسال درخواست و یک سند معتبر سفر انجام می شود.

ویزای همراه قبرس با کارت صورتی

کارت صورتی در قبرس 1 سال اعتبار دارد و می تواند به صورت سالیانه تمدید شود. براساس این مجوز، شخصی مجاز به زندگی در قبرس به عنوان بازدید کننده (بدون حق کار) است. همچنین اعضای خانواده، همسر و فرزندان وی (زیر 18 سال) می توانند برگه صورتی را به عنوان افراد تحت تکفل دریافت کنند. تمام خانواده در همان زمان درخواست می دهند. هر یک از اعضای خانواده فرم درخواست جداگانه ای را تشکیل می دهد و کارت اقامت موقت خود را دریافت می کند.

محدودیت های کارت صورتی:

 • نمی توانید بیش از 3 ماه به طور مداوم از قبرس خارج شوید زیرا مجوز به طور خودکار لغو می شود.
 • حق کار در قبرس وجود ندارد.
 • فقط به اتباع غیر اتحادیه اروپا که می خواهند اقامت خود را در قبرس تمدید کنند اعطاء می شود.
 • معتبر برای 1 سال، می تواند سالانه تمدید شود.

برای واجد شرایط بودن برای این نوع مجوز، متقاضی به طور عمده باید نشان دهد:

 • درآمد کافی از خارج از کشور برای تأمین هزینه های زندگی در زمان اقامت در قبرس (تخمین زده شده حدود 30000€ (یورو) برای یک خانواده 3 نفره)
 • یا خانه یا آپارتمان اجاره کند.

کارت اجازه اقامت قبرس در حدود 3 ماه دریافت می شود. پس از اعمال اجازه اقامت تا زمان صدور کارت اجازه اقامت موقت داده می شود. در نمودار زیر می توانید میزان بازدیدکنندگان از قبرس را در سال های اخیر ببینید.

میزان گردشگر در قبرس در سال های اخیر

مدارک و شرایط ویزای همراه قبرس

در صورت استفاده از اقامت صورتی مدارک زیر برای ویزای همراه باید ارائه شود:

 • فرم درخواست مجوز اقامت موقت در قبرس به عنوان بازدید کننده MVIS3 به طور صحیح تکمیل شده باشد.
 • قرارداد اجاره یا قرارداد فروش یک خانه یا آپارتمان
 • توافق نامه اجاره باید حداقل برای 1 سال باشد.
 • اظهارنامه بانکی و اثبات انتقال از خارج از کشور (اگر پول نقد آورده اید، باید هنگام ورود در فرودگاه اعلام کنید و سند تأیید را دریافت کنید.)
 • ضمانت نامه بانکی را در یک بانک قبرس برای هر یک از اعضای خانواده، تنظیم کنید. مبلغ بستگی به ملیت دارد.
 • بیمه سلامت
 • اسنادی برای اثبات درآمد از خارج از کشور این می تواند هر درآمد پایداری باشد، به عنوان مثال اشتغال، سپرده های بانکی، حقوق بازنشستگی و غیره.
 • کپی پاسپورت
 • سند ازدواج به طور صحیح تأیید شده و ترجمه شده
 • گواهینامه های تولد کودکان به درستی تأیید و ترجمه شده

اقامت دائم قبرس

اجازه اقامت قبرس به صورت دائم برای متقاضیان کشورهای غیراروپایی، از طریق شرایط ذکر شده در زیر قابل دریافت است:

ردیفشرح
1خرید ملک غیرمنقول جدید با حداقل ارزش بازار 300000€ یورو به اضافه مالیات بر ارزش افزوده، ارائه شده در قالب عنوان مالکیت یا قرارداد فروش
2اثبات درآمد سالانه مطمئن حداقل 30000€ (یورو)، حاصل از خارج از کشور. این درآمد می تواند به صورت سود سهام، یا سپرده بانکی، دستمزد، درآمد اجاره یا مستمری باشد. درآمد لازم سالانه برای هر فرد وابسته 5000€ (یورو) افزایش می یابد.
3ارسال نامه تأیید از یک موسسه مالی مستقر در قبرس با ودیعه 30000€ (یورو) که به مدت 3 سال تعهد داده می شود و برای هر شخص وابسته 5000€ (یورو) افزایش می یابد.

ارائه گواهی حسن نیت صادر شده و تأیید شده در کشور متقاضی همراه با بیمه نامه درمانی برای متقاضی و افراد تحت تکفل وی الزامی است.

 • مجوز اقامت دائم صادر شده شامل همسر و فرزندان دارنده تا 17 سال، پدر و مادر متقاضی اصلی و یا همسر است.
 • کودکان بزرگسال متقاضی اجازه اقامت دائم، بین سنین 18 تا 24 سالمی توانند به این برنامه بپیوندند (به شرط ثبت نام دانشجویی)
 • فرزندان متاهل متقاضیان اجازه اقامت دائم، بین 18 تا 24 سال (از جمله) که دانشجو نیز هستند، می توانند به درخواست والدین خود بپیوندند.

روادید F در قبرس

با توجه به روش مذکور، حداقل درآمد تأمین شده سالانه تقریبا 10000€ (یورو) است (برای هر فرد وابسته تقریباً 5000€ (یورو) افزایش می یابد). منبع درآمد باید از خارج از جمهوری قبرس ناشی شود و درآمد از منابع قانونی و قابل قبول خارج از کشور حاصل می شود. مزیت اصلی این گزینه آستانه پایین درآمد سالانه درخواستی همراه با انعطاف پذیری اجاره به جای خرید خانه است. نقطه ضعف اصلی این است که ممکن است 12 ماه طول بکشد (در عمل ممکن است بیشتر طول بکشد) تا نهایی شود. در میان سایر اسنادی که باید به مقامات مربوطه ارائه شود، بیان اینکه متقاضی حق ادامه کار در قبرس را ندارد، بسیار مهم است زیرا این نوع ویزا ویزای بازنشستگی در قبرس است. جهت اخذ اقامت اروپا و کشور مورد علاقه خود می توانید با مشاورین در موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت در این امر صحبت کنید.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *