مهاجرت به کشور گرجستان

اخذ تابعیت گرجستان از طریق تولد

اخذ تابعیت گرجستان از طریق تولد

اخذ تابعیت گرجستان از طریق تولد در سال 2023، یکی از راه های مهاجرت به این کشور می باشد. در این مقاله این مبحث بررسی می گردد. موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت در این نگارش به تابعیت این کشور و نحوه اخذ تابعیت گرجستان از طریق تولد پرداخته است. تابعیت این کشور به معنای پیوند حقوقی شخص با این کشور می باشد. این پیوند به شهروندان حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اعطاء می کند. به افراد حقوق برابر آزادی شخصی، زندگی با وقار، تحصیلات، رای و حداقل درآمد ارائه می دهد. در عین حال برخی تعهدات (برای رعایت قوانین ملی و غیره) را به وی تحمیل می کند.

تعیین تابعیت گرجستان

فردی که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد، واجد شرایط تابعیت این کشور خواهد بود:

 • وقتی سند هویت یک شهروند این کشور صادر می شود.
 • هنگامی که تولد یک شخص در این کشور ثبت شود.
 • وقتی شخصی با توجه به محل اقامت خود ثبت نام کرد.
 • هنگامی که تصمیم در مورد تعیین تابعیت این کشور درخواست می شود.
 • تصمیم در مورد تعیین تابعیت این کشور توسط آژانس توسعه خدمات عمومی صادر می شود.

اعطای تابعیت گرجستان

تصمیم اعطاء تابعیت این کشور به شخص توسط رئیس جمهور گرجستان اتخاذ می شود. این تصمیم با دستور رئیس جمهور مجاز است. تابعیت این کشور را می توان به روش زیر اعطاء کرد:

 • طبق روال معمول
 • تحت یک روش ساده
 • به عنوان یک استثنا
 • از طریق ترمیم

تابعیت این کشور به یک فرد بزرگسال که شرایط زیر را داشته باشد با روال عادی اعطاء می شود:

 • 10 روز متوالی قانونی تا 10 روز تقاضای تابعیت این کشور در این کشور اقامت قانونی داشته است.
 • زبان رسمی این کشور را در حدود تعیین شده می داند.
 • تاریخ این کشور و اصول اساسی قانون را در حدود تعیین شده می داند.
 • در این کشور کار یا املاک و مستغلات داشته باشد، یا در قلمرو این کشور کار خود را انجام دهد یا در یک شرکت ملی دارای منافع یا سهام باشد.

به فرد زیر سن قانونی که از بدو تولد تابعیت این را کسب نکرده باشد، اگر یکی از والدین وی تابعیت این کشور را داشته باشد و یا اگر فرد زیر سن قانونی توسط یک تبعه این کشور پذیرفته شود، تابعیت را با روال عادی دریافت می کند. به یک فرد زیر سن قانونی که دارای پناهنده یا دارای تابعیت در این کشور است، متولد این کشور است و به مدت 5 سال در این کشور زندگی می کند، با روال عادی تابعیت این کشور اعطاء می شود. تابعیت این کشور با روشی ساده به شخصی که با یک شهروند گرجی که به مدت 5 سال قبل از ارائه درخواست به طور قانونی و بدون وقفه در این کشور اقامت داشته است ازدواج کند، اعطاء می شود. علاوه بر این، شخص لازم است زبان دولتی، تاریخ این کشور و اصول قانون این کشور را بداند.

بررسی اخذ تابعیت گرجستان از طریق تولد

بررسی اخذ تابعیت گرجستان از طریق تولد

اخذ تابعیت این کشور از طریق تولد در صورت داشتن یکی از شرایط زیر اعطاء می شود:

 • شخصی که یکی از والدین وی در بدو تولد او شهروند در این کشور است.
 • شخصی که در خاک این کشور از طریق لقاح خارج از رحم (رحم اجاره ای) متولد شده باشد، در صورتی که کشور تابعیت هیچ یک از والدین وی این شخص را به عنوان شهروند این کشور تشخیص ندهد.
 • کودکی که در قلمرو این کشور از اشخاصی که دارای وضعیت بی تابعیت در این کشور هستند متولد شده است.
 • شخصی که در قلمرو این کشور متولد شده است، والدین یکی از آن ها دارای شخصیتی بدون تابعیت در این کشور بوده و والدین دیگر ناشناخته هستند.
 • یک خردسال که در این کشور زندگی می کند و پدر و مادر او هر دو ناشناخته هستند، تابعیت این کشور محسوب می شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
 • فردی که هنوز به سن قانونی نرسیده و والدین فرزند بدون هویت می باشند.

به غیر از موارد ذکر شده، افراد زیر نیز شهروندان این کشور محسوب می شوند:

 • افرادی که قبل از 31 مارس 1975 متولد شده اند و در مجموع حداقل 5 سال در این کشور اقامت داشته اند، تا 31 مارس 1993 در قلمرو این کشور بوده اند و تابعیت کشور دیگری را کسب نکرده اند.
 • افرادی که پس از 31 مارس 1975 متولد شده اند و تا 31 مارس 1993 در قلمرو این کشور زندگی می کنند و تابعیت کشور دیگری را کسب نکرده اند.
 • اشخاص متولد این کشور که پس از 21 دسامبر 1991 این کشور را ترک کردند.
 • درخواست تعیین تابعیت گرجستان را می توان شخصا یا از طریق یک نماینده مجاز به دفتر سرزمینی آژانس توسعه خدمات عمومی، شعبه ای از سالن خدمات عمومی یا مرکز جامعه ارسال کرد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ تابعیت گرجستان از طریق تولد

برای ایجاد پیوند حقوقی با گرجستان، لطفاً به سالن خدمات عمومی مراجعه کنید. اگر خارج از این کشور هستید، لطفا به نمایندگی دیپلماتیک مربوطه گرجستان در خارج از کشور مراجعه نمایید. مدارک مورد نیاز جهت اخذ تابعیت گرجستان از طریق تولد در جدول زیر آمده است:

مدارکتوضیحات
عکس1 قطعه 3*4
تایید رسید پرداخت هزینه خدمات
ارائه سند اقامت گرجستان والدین به مدت 5 سالکپی گذرنامه، کارت نظامی، دفترچه سوابق اشتغال یا گواهی محل کار
ارائه سند وجود والدین در این کشور از 31 مارس 1993کپی گذرنامه، کارت نظامی، دفترچه سوابق اشتغال یا گواهی محل کار
کپی سند تولد در گرجستانشناسنامه، ، کارت شناسایی شهروند گرجستان، گذرنامه، اطلاعات گذرنامه والدین

این ورودی به طور متوسط سالانه تعداد تولدها در طول یک سال به ازای هر 1000 نفر از جمعیت در اواسط سال را نشان می دهد. همچنین به عنوان نرخ زاد و ولد خام شناخته می شود. میزان زاد و ولد معمولاً عامل غالب در تعیین میزان رشد جمعیت است. هم به سطح باروری و هم به ساختار سنی جمعیت بستگی دارد. در نمودار زیر نرخ تولد در این کشور را بین سال های 216 تا 2021 مشاهده می کنید:

نرخ تولد در گرجستاننرخ تولد از سال 2016 تا 2020 کاهش داشته است. اما در سال 2023، نرخ تولد در این کشور افزایش داشته است. جهت مشاوره مهاجرت به گرجستان و اخذ تابعیت گرجستان از طریق تولد، موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت آماده است تا دراین باره به شما مشاوره دهد.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *