دانشجویانی که قصد مهاجرت تحصیلی بلغارستان را دارند، باید ویزای تایپ D دریافت کنند و هر سال، پس از اتمام مهلت، اقدام به تمدید آن بنمایند. از بهترین دانشگاه های بلغارستان می توان به دانشگاه صوفیا سنت کلیمنت اوریدسکی، دانشگاه تراکیا بلغارستان، دانشگاه آمریکایی، دانشگاه فنی صوفیا، دانشگاه نوین بلغارستان، دانشگاه ولیکو تارنوو بلغارستان و دانشگاه وارنا اشاره کرد. اقامت تحصیلی بلغارستان به خودی خود منجر به اخذ اقامت دائم این کشور نمی شود. افرادی که قصد دریافت اقامت دائم کشور بلغارستان را دارند، پس از مهاجرت تحصیلی و پایان دوره تحصیلی خود باید پس از اتمام تحصیلات خود، اقامت کاری یا سرمایه گذاری این کشور را دریافت کنند.