مهاجرت به کشور ارمنستان

اخذ تابعیت ارمنستان از طریق تولد

اخذ تابعیت ارمنستان از طریق تولد

یکی از روش های اخذ شهروندی و پاسپورت ارمنستان، اخذ تابعیت ارمنستان از طریق تولد است که برای استفاده از این روش شرایط خاصی باید رعایت گردد. در هر صورت چنانچه دارای والدینی با تابعیت ارمنستانی باشید می توانید در صورت تولد در این کشور و یا تولد در کشوری دیگر، تابعیت ارمنستان را که از اصل خون پیروی می کند به دست آورید. همانطور که می دانید ارمنستان در گذشته عضو جماهیر شوروی سابق بوده و طبق قوانین این کشور افرادی که از این جماهیر بدون تابعیت هستند می توانند تابعیت ارمنستان را اخذ کنند. شایان ذکر است ارمنستان با تغییر در قوانین خود امکان تابعیت مضاعف را فراهم کرده است. برای بررسی بیشتر اخذ تابعیت ارمنستان از طریق تولد، همکاران ما در موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت توصیه می کنند به این نگارش توجه فرمایید.

شرایط اخذ تابعیت ارمنستان از طریق تولد

طبق قوانین ارمنستان این کشور بر طبق اصل خون عمل می کند و افرادی که دارای خون ارمنستانی هستند در هر کجای دنیا با تولد در خاک ارمنستان و یا هر کشور دیگری می توانند تابعیت ارمنستان را بدست آورند. علاوه بر این نیز افرادی که دارای نسب ارمنی هستند با ارائه مدارک اثبات کننده ین موضوع می توانند تابعیت ارمنی را به دست آورند. در هر صورت جهت اخذ تابعیت در ارمنستان افراد متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • یکی از والدین فرد ارمنستانی باشد.
 • هر دو والدین دارای تابعیت ارمنستان باشند.
 • یک یا هر دو والدین دارای تابعیت مضاعفی باشند که یکی از آنها دارای تابعیت ارمنستان باشند.
 • والدین فرد خارجی باشند اما در اقدامی قبل از تولد فرزند تابعیت ارمنستان را درخواست کرده باشند.

بنابراین افرادی که از والدین خارجی و بدون تابعیت ارمنستان در این کشور متولد می شوند صرفا از طریق تولد نمی توانند تابعیت ارمنستان را کسب کنند مگر آنکه:

 • از سمت رئیس جمهور تابعیت افتخاری ارمنستان را کسب کنند.
 • به مدت حداقل 2 سال در ارمنستان زندگی کنند و به زبان و قوانین و فرهنگ ارمنی مسلط باشند و پس از 18 سالگی تابعیت ارمنستان را درخواست کنند.

قوانین اخذ تابعیت ارمنستان از طریق تولد

قانون مربوط به تابعیت جمهوری ارمنستان متشکل از قانون اساسی جمهوری ارمنستان، معاهدات بین المللی جمهوری ارمنستان، قانون حاضر و سایر اقدامات قانونی جمهوری ارمنستان است. اگر معاهدات بین المللی مصوب جمهوری ارمنستان موازین دیگری را غیر از آنچه در این قانون پیش بینی شده است، مقرر کند، معاهدات بین المللی به اجرا در می آیند. لذا افرادی که در ارمنستان متولد می شوند و دارای تابعیت هیچ کشوری نیستند و یا تابعیت آنها مشخص نشود تحت حمایت های بین المللی تابعیت ارمنستان را بدست می آورند. مطابق با قانون موجود، هر شخص حق دارد تابعیت جمهوری ارمنستان را بدست آورد. افراد با ملیت ارمنی به راحتی تابعیت جمهوری ارمنستان را بدست می آورند لذا افرادی که از والدینی با ملیت ارمنی به دنیا می آیند می توانند تابعیت ارمنستان از طریق تولد را بدست آورند.

شهروند جمهوری ارمنستان ممکن است همزمان شهروند کشور دیگری نیز باشد. شهروند جمهوری ارمنستان به استثنای موارد پیش بینی شده در این قانون، نمی تواند از تابعیت جمهوری ارمنستان یا حق تغییر آن محروم شود. تغییر تابعیت توسط این قانون و معاهدات بین المللی جمهوری ارمنستان تنظیم شده است. عدم اطلاع از تابعیت جمهوری ارمنستان به خودی خود باعث از دست دادن تابعیت جمهوری ارمنستان نمی شود.

در حال حاضر میزان تولد در کشور ارمنستان رو به کاهش است و نرخ تولد در نمودار زیر در سال های اخیر در ارمنستان به خوبی نشان دهنده این موضوع است:

میزان تولد در کشور ارمنستان

درباره اخذ تابعیت ارمنستان از طریق تولد

فرزندی که هر دو والدین وی هنگام تولد تابعیت ارمنستان را داشته باشند، بدون توجه به محل تولد، تابعیت و اقامت ارمنستان را بدست می آورند. فرزندی که یکی از والدین وی در هنگام تولد تابعیت ارمنستان را در اختیار داشته باشد، در حالی که والدین دیگر ناشناخته باشد یا شخص بی تابعیت باشد، تابعیت ارمنستان را بدست می آورد. اگر یکی از والدین در زمان تولد کودک تابعیت ارمنی را داشته باشد و والدین دیگر یک خارجی باشد. تابعیت کودک با رضایت کتبی متقابل هر دو والدین تعیین می شود. هیچ قالب خاصی برای رضایت وجود ندارد. رضایت نامه باید توسط هر دو والدین امضا شود. در صورت غیبت یکی از والدین در ارمنستان، لازم است امضای وی توسط یک دفتر اسناد رسمی تأیید شود.

در صورت عدم وجود چنین موافقتی، کودک تابعیت جمهوری ارمنستان را بدست می آورد اگر:

 • در قلمرو جمهوری ارمنستان متولد شده باشد.
 • در صورت عدم کسب تابعیت فرد بی تابعیت باشد.
 • همچنین اگر والدین به طور دائم در قلمرو جمهوری ارمنستان اقامت دارند تابعیت بدون اجازه والدین دیگر اعطا می شود.

شهروندی و تابعیت ارمنستان

مطابق قانون حاضر، شهروندان جمهوری ارمنستان افرادی هستند که تابعیت جمهوری ارمنستان را کسب کرده اند. شهروندان جمهوری ارمنستان در برابر قانون علی رغم، ملیت، نژاد، جنس، زبان، اعتقادات، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشا اجتماعی، دارایی یا وضعیت دیگر برابر هستند و دارای همه موارد حقوقی، آزادی و وظایف تعیین شده توسط قانون اساسی هستند. اسناد اعلام کننده تابعیت جمهوری ارمنستان گذرنامه یک شهروند جمهوری ارمنستان گواهی تولد یا گواهی اعلام تابعیت جمهوری ارمنستان است. زندگی در خارج از کشور لزوماً موجب سلب تابعیت جمهوری ارمنستان نمی شود. اگر یک شهروند جمهوری ارمنستان با یک خارجی ازدواج کند، این باعث سلب تابعیت جمهوری ارمنستان نمی شود. همچنین تغییر تابعیت یکی از همسران موجب تغییر تابعیت دیگری نمی شود.

شهروندان جمهوری ارمنستان در خارج از کشور توسط جمهوری ارمنستان محافظت و پشتیبانی می شوند. جمهوری ارمنستان، نمایندگان و مقامات دیپلماتیک و کنسولی این کشور موظفند از حقوق شهروندان جمهوری ارمنستان در خارج از کشور محافظت کرده و همچنین مطابق با قوانین و معاهدات بین المللی آن کشورها حقوق نقض شده خود را از سر بگیرند.

اخذ تابعیت ارمنستان برای افراد بدون تابعیت

شهروند خارجی فردی محسوب می شود که تابعیت جمهوری ارمنستان را نداشته و تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد. شخصی که در جمهوری ارمنستان زندگی می کند، فاقد تابعیت جمهوری ارمنستان و تایید تابعیت کشور دیگری نیست فردی بدون تابعیت محسوب می شود. جمهوری ارمنستان افرادی را که در جمهوری ارمنستان زندگی می کنند و هیچ تابعیتی ندارند برای تشویق به اخذ تابعیت جمهوری ارمنستان مانعی برای اخذ تابعیت کشور دیگری ندارند. وضعیت حقوقی شهروندان خارجی و افرادی که تابعیت جمهوری ارمنستان را ندارند با توجه به قوانین و معاهدات بین المللی جمهوری ارمنستان تنظیم می شود.

افراد سایر کشورها و یا افرادی که شرایط تابعیت ارمنستان را دارند از طریق زیر می توانند تابعیت ارمنستان را کسب کنند:

از طریق درخواست به طور خودکار
از طریق اقامت 3 ساله از طریق تولد
از طریق ازدواج از طریق نسب
از طریق رای رئیس جمهوری

اخذ تابعیت ارمنستان از طرق دیگر

هر شخصی که به سن 18 سالگی رسیده و تابعیت جمهوری ارمنستان را نداشته باشد، اگر طبق قانون موجود طی 3 سال اخیر به طور دائم در جمهوری ارمنستان اقامت داشته باشد، می تواند برای اخذ تابعیت و پاسپورت ارمنستان اقدام کند. همچنین فرد باید قادر به برقراری ارتباط به زبان ارمنی باشد و با قانون اساسی جمهوری ارمنستان آشنا باشد. تابعیت جمهوری ارمنستان با حکم رئیس جمهوری نیز دریافت می شود.

بدون رعایت شرایط اقامت تعیین شده در قسمت اول این قانون، تابعیت جمهوری ارمنستان به شخص در صورت زیر صادر می شود:

 • فرد با یک شهروند ارمنستان ازدواج کرده یا دارای فرزند، پدر یا مادری است که تابعیت جمهوری ارمنستان را دارد.
 • پدر و مادر یا یکی از آنها تابعیت ارمنستان را داشته باشند یا در ارمنستان متولد شده باشند و پس از 18 سالگی درخواست دریافت تابعیت جمهوری را در مدت 3 سال انجام دهند.
 • فرد از نظر تولد ارمنی است و در جمهوری ارمنستان اقامت داشته است.

اگر فعالیت فرد با دولت و امنیت اجتماعی، سیستم اجتماعی، سلامت و آداب و رسوم جامعه حقوق و آزادی دیگران، عزت و شهرت دیگران تداخل داشته باشد، درخواست دریافت تابعیت جمهوری ارمنستان رد می شود. همچنین بدون تأمین این الزامات تابعیت ارمنستان به افرادی اعطا می شود که خدمات استثنایی به جمهوری ارمنستان ارائه کنند.

مزایای اخذ تابعیت ارمنستان از طریق تولد

مزایای اخذ تابعیت ارمنستان از طریق تولد

در اینجا از جمله مزایای اخذ تابعیت ارمنستان از طریق تولد به طور خلاصه ذکر شده است:

 • امکان اخذ تابعیت مضاعف
 • امکان کار در ارمنستان بدون نیاز به مجوز
 • استفاده از مزایای پاسپورت ارمنستان و سفر بدون ویزا به 62 کشور
 • حق تجارت آزاد و مزایای منطقه ای
 • حق شرکت در انتخابات و مواضع سیاسی
 • حق کار در بخش های دولتی و سیاسی کشور
 • استفاده از ویزای همراه برای سایر اعضای خانواده با تابعیت دیگر

همانطور که ملاحظه کردید اخذ تابعیت ارمنستان از طریق تولد منوط به داشتن پدر و یا مادر با تابعیت و ریشه ارمنی است. در صورت درخواست اخذ تابعیت ارمنستان از طرق دیگر می توانید به سایر مقالات ما مراجعه کنید. جهت مهاجرت و آشنایی با قوانین کشور مورد نظر خود می توانید با ارتباط با موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت از مشاورین زبده و با تجربه این مجموعه استفاده کنید.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.