برای مهاجرت کاری به سوئد قبل از ورود به این کشور بایستی درخواست کار از سوی کارفرمای سوئدی داشت و در غیر این صورت بهترین گزینه، فرصت تحصیل در این کشور است.

به منظور برآورد احتیاجات مالی در کشور سوئد حقوق هر فرد باید حداقل 13000SEK (کرون) باشد و کارفرمای سوئدی باید هر نیروی کار را بیمه سلامت و بازنشستگی نماید. مهاجرت کاری به سوئد دارای پنج مرحله می باشد که مرحله اول جستجوی کار و دریافت مجوز شغلی، مرحله دوم یافتن کار، مرحله سوم تاییدیه و معادل سازی مدارک توسط شورای عالی سوئد، مرحله چهارم ثبت اسم متقاضی در ادره مالیات، مرحله پنجم شرایط چارچوب قرارداد اعم از سال قرارداد، دستمزد و بیمه مالیات می باشد. از مشاغل پر درآمد در کشور سوئد می توان به برنامه نویسی و جاوا، مشاغل بهیاری و پرستاری، برق، نفت، کشتیرانی و … اشاره نمود.