کشور کرواسی یکی از مقاصد مورد توجه متقاضیان جهت تحصیل در کرواسی می باشد. تحصیل در کرواسی تجربیات شگفتی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد. از نکات قابل توجه در خصوص اعزام دانشجو به کرواسی امکان تحصیل در رشته های مختلف می باشد. کشور کرواسی این امکان آموزشی را در اختیار متقاضیان قرار می دهد تا در رشته های مختلف پیراپزشکی مانند تحصیل پزشکی در کرواسی، تحصیل دندانپزشکی در کرواسی و تحصیل داروسازی در کرواسی تحصیل نمایند. از مهم ترین مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی دریافت ویزای تحصیلی کرواسی می باشد. تنها با داشتن ویزای تحصیلی کرواسی اجازه تحصیل در مدت معلوم را خواهید داشت.