مهاجرت تحصیلی کره جنوبی از آن جایی که این کشور از فرهنگ خاصی برخوردار است برای اغلب دانشجویان به خصوص علاقه مندان به آشنایی با سایر فرهنگ ها بسیار جالب است. کشور کره جنوبی در تمامی مقطع (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) دانشجو می پذیرد اما علاقه مندان باید توجه داشته باشند که برای تحصیل در مقطع کارشناسی لازم است به زبان کره ای مسلط باشند زیرا اکثر برنامه های آموزشی در این مقطع به زبان کره ای ارائه می گردد. در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، تسلط به زبان انگلیسی هم کفایت می کند. برترین دانشگاه هایی که می توان با پذیرش از آن ها برای امر مهاجرت تحصیلی کره جنوبی و اخذ ویزای آن اقدام کرد، دنشگاه ملی سئول، دانشگاه سونگ کیونک وان، موسسه پیشرفته علم و فناوری کره و دانشگاه علم و فناوری پوهانگ است.