مهاجرت تحصیلی مالزی یکی از انواع مهاجرت به این کشور است که از دیرباز ایرانیان متقاضی تحصیل همواره علاقه خاصی به آن نشان داده اند. زیرا هزینه های کم جهت تحصیل و در عین حال دانشگاه هایی که مورد تایید وزارت علوم ایران است در متقاضی مهاجرت تحصیلی رغبت زیادی بوجود می آورد. ضمن اینکه افرادی که هزینه های تحصیل در کشورهای کانادا یا استرالیا یا کشورهای اروپایی را ندارند به دلیل ایجاد یک سکوی پرتاب برای خود کشور مالزی را انتخاب می کردند اما در حال حاضر این روش روش مناسبی جهت مهاجرت محسوب نمی شود. از دلایل دیگری که در حال حاضر کمتر به کشور مالزی می اندیشند عدم اعطای اقامت دائم را می توان عنوان نمود.